Heveadorp 100 jaar

(placeholder)

In 2015 was al goed te merken dat Heveadorp honderd jaar bestaat, maar dit jaar gaat het pas goed los.

De volgende activiteiten staan op de planning, hierbij moet wel worden vermeld dat een aantal, o.a. vanwege sponsoring en/of toezegging, nog niet geheel definitief is.

Een ander punt van aandacht is dat de activiteiten in de basis voor de Heveadorpbewoners zijn bedoeld, met name wanneer er maar een beperkt aantal deelnemers mogelijk is.

Kijk voor de actuele berichtgeving/planning op deze website. Tevens worden geïnteresseerden  die zich hiervoor hebben opgegeven via de mail op de hoogte gehouden.


Jubileumcommissie aan het werk

Programma 2016

De Bewonersvereniging Heveadorp heeft in de winter van 2015 besloten om een aparte Jubileumcommissie in het leven te roepen om het honderdjarige bestaan van Heveadorp niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Dick van den Berg werd gevraagd als trekker te fungeren. Dick heeft deze taak vervolgens op zich genomen. In de ledenjaarvergadering van de bewonersvereniging kon dit initiatief op veel bijval rekenen. Vervolgens heeft Dick een aantal mensen om zich heen verzameld en is er in een aantal bijeenkomsten tal van ideeën verzameld.

Uit deze ideeën is een aantal activiteiten naar voren gekomen waarvoor werkgroepen zijn samengesteld die gezorgd hebben voor een plan van aanpak en borging van de uitvoering.  Op deze website kunt u zien welke activiteiten we hebben uitgevoerd.

Jubileumboek