Heveadorp 100 jaar

Dit is de meest recente internet- nieuwsbrief  in het kader van het honderdjarige bestaan van Heveadorp. De Bewonersvereniging Heveadorp en haar Jubileumcommissie Heveadorp100 berichten hierin over al onze activiteiten. Voor al onze activiteiten uit 2016 op een rij, zie link

(placeholder)

(Versie 12 februari 2017)

Voor al het andere Heveadorp-

nieuws: www.heveaantje.nl

Welkom bij onze nieuwsbrief


Foto's Marja van den Berg, Sjef Jansen en Dominique van Ee

Heveadorp 100 wint burgerinitiatiefprijs 2016

Bezoeken


Wat hebben we met z'n allen een jaar achter de rug.................!

Begonnen vorig jaar maart met een boel ideeën waarvan er een heel aantal zijn uitgevoerd en volgens ons ook geslaagd. Het feest was dan ook een mooie afsluiter van het belangrijkste deel van het programma, hier kunnen we dan ook trots op zijn. Een aantal mensen gaf ook aan dat het weer “ouderwets” gezellig was, dus wellicht voor herhaling vatbaar.

Daarnaast zullen er als herinnering ook een aantal resultaten in het dorp achterblijven zoals o.a. de honderden jubileumvlaggen, de borden , de bank en het  jubileumboek voor iedereen uit Heveadorp.

Maar….., we hadden deze activiteiten niet kunnen uitvoeren zonder de bijdragen van onze sponsors (zie contact & sponsors)  en de inzet van een heleboel vrijwilligers. Deze willen we dan ook allemaal hartelijk bedanken voor hun inzet, enthousiasme, ideeën, en natuurlijk de (vrije?) tijd die erin is gaan zitten.

Onze activiteiten zijn duidelijk niet onopgemerkt gebleven. Leuk is ook dat we door carnavalsvereniging de Dwarsliggers tot vereniging van het jaar zijn uitgeroepen, zie link.


Nu hebben we ook nog de prijs gewonnen van het Burgerinitiatief 2016 binnen de gemeente Renkum !!!

Er was een lijst met 10 genomineerde burgerinitiatieven opgesteld. Op deze lijst stonden: Renkum Leeft, Bewonersinitiatief Rosandegaerd, Organisatie Heveadorp 100 jaar, Hevea-haven, Dorpsbelang Wolfheze, Stichting exploitatie Renkumse molen, Bewonerscomite de Dennenkamp, Organisatie Kunstroute Renkum, Renkumse Zwem- en Poloclub RZC en Kinderdorp Renkum.

Gedurende de periode van 2 t/m 31 januari was het mogelijk om op digitale wijze te stemmen op alle genomineerde initiatieven. Uiteindelijk zijn er 720 stemmen uitgebracht.

Wethouder Jasper Verstand maakte tijdens een bijeenkomt in het Filmhuis van Oosterbeek onze organisatie als winnaar bekend. De prijs bestond uit het beeldje “de verbinding”. Hieronder enkele foto's van de prijsuitreiking.


De Jubileumcommissie